DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

Anagennisi Germasogeias 女子 Anagennisi Germasogeias Women

所属国家:塞浦路斯

参加比赛: 塞浦路斯Division A - 女子 塞浦路斯杯 女子 塞浦路斯超级杯 女子

已经结束

塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/16 18:44 Anagennisi Germasogeias 女子 21 8 19 13 - 29/32 61 +9.5 +11 - - - 0
AEL 女子 24 15 18 15 - 39/33 72 131.5 133 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/14 01:20 AEL 女子 22 21 26 16 - 43/42 85 -8.5 -22 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 18 23 16 6 - 41/22 63 127.5 148 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/21 20:16 AEL 女子 16 20 15 12 - 36/27 63 -2.5 -16 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 17 10 12 8 - 27/20 47 129.5 110 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/22 02:19 Anagennisi Germasogeias 女子 21 24 9 17 - 45/26 71 -4.5 -13 - - - 0
AEL 女子 19 12 18 9 - 31/27 58 129.5 129 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/12 20:20 AEL 女子 17 18 14 8 - 35/22 57 -11.5 +11 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 20 25 14 9 - 45/23 68 141.5 125 - - -
塞浦路斯超级杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/01 16:46 AEL 女子 11 7 10 13 - 18/23 41 -8.5 +30 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 16 24 20 11 - 40/31 71 131.5 112 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/17 00:44 AEL 女子 16 24 18 13 - 40/31 71 -13.5 -31 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 9 8 15 8 - 17/23 40 137.5 111 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/12 20:46 Anagennisi Germasogeias 女子 18 17 15 21 - 35/36 71 +7.5 +13 - - - 0
AEL 女子 20 24 19 21 - 44/40 84 135.5 155 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 00:29 AEL 女子 15 17 22 20 - 32/42 74 -10.5 -8 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 18 16 20 12 - 34/32 66 128.5 140 - - -
塞浦路斯Division A - 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/02 01:48 阿诺索西斯 女子 19 16 8 9 - 35/17 52 +20.5 +21 - - - 0
Anagennisi Germasogeias 女子 12 27 19 15 - 39/34 73 129.5 125 - - -