DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:英国篮球联赛

英篮联直播

未开始

英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/18 21:00 萨里 Scorchers[10] - - - - - -/- - - - - - - - - 0
曼彻斯特巨人[9] - - - - - -/- - - - - - - -
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/18 21:30 伦敦雄狮[2] - - - - - -/- - - - - - - - - 0
布里斯托战斗机[8] - - - - - -/- - - - - - - -
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/18 22:00 格拉斯哥摇摆[11] - - - - - -/- - +14.5 - +14.5 1.83 大172.5 1.83 7.50 0
纽卡斯尔老鹰[4] - - - - - -/- - 172.5 - 1.83 小172.5 1.83 1.07
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/18 22:00 谢菲尔德鲨鱼[5] - - - - - -/- - -4.5 - -4.5 1.83 大154.5 1.83 1.47 0
伍斯特狼[7] - - - - - -/- - 154.5 - 1.83 小154.5 1.83 2.55
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/19 00:00 切斯特凤凰[6] - - - - - -/- - +3.5 - +3.5 1.83 大159.5 1.83 2.30 0
普利茅斯袭击者[3] - - - - - -/- - 159.5 - 1.83 小159.5 1.83 1.55

已经结束

英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 02:30 布里斯托战斗机[8] 19 17 22 22 11 36/44 91 -1.0 +5 -1.0 1.83 大164.5 1.83 0.00 1
谢菲尔德鲨鱼[7] 24 20 19 17 16 44/36 96 150.0 187 1.83 小150.0 1.83 1.87
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 02:30 格拉斯哥摇摆[11] 28 22 14 19 - 50/33 83 +7.5 +18 +7.5 1.87 大181.5 1.90 17.00 1
曼彻斯特巨人[10] 21 26 30 24 - 47/54 101 170.5 184 1.80 小170.5 1.83 1.28
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 02:30 纽卡斯尔老鹰[4] 14 17 32 27 - 31/59 90 +5.5 -10 +5.5 1.87 大166.5 1.83 1.10 4
莱切斯特骑士[1] 23 19 17 21 - 42/38 80 170.5 170 1.80 小170.5 1.83 1.40
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 01:00 伦敦雄狮[2] 21 24 18 29 - 45/47 92 -14.0 -8 -14.0 1.83 大180.5 1.90 1.05 0
萨里 Scorchers[9] 28 16 23 17 - 44/40 84 179.5 176 1.83 小179.5 1.83 7.00
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/15 02:30 普利茅斯袭击者[3] 24 24 32 26 - 48/58 106 -12.5 -24 -12.5 1.83 大187.5 1.83 1.00 0
萨里 Scorchers[9] 15 23 23 21 - 38/44 82 175.5 188 1.83 小175.5 1.90 6.00
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/15 01:00 伦敦雄狮[2] 22 25 13 27 - 47/40 87 -12.5 -26 -12.5 1.90 大152.5 1.83 1.00 0
切斯特凤凰[5] 15 15 22 9 - 30/31 61 168.5 148 1.76 小168.5 1.83 5.25
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/12 02:00 曼彻斯特巨人[10] 20 16 18 23 - 36/41 77 +3.5 -19 +3.5 1.83 大139.5 1.83 1.00 0
谢菲尔德鲨鱼[7] 16 14 17 11 - 30/28 58 170.5 135 1.83 小170.5 1.83 1.55
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 22:30 格拉斯哥摇摆[11] 20 22 20 15 - 42/35 77 +10.5 +7 +10.5 1.83 大162.5 1.80 18.00 6
切斯特凤凰[7] 15 19 31 19 - 34/50 84 159.5 161 1.83 小159.5 1.83 1.16
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 21:00 萨里 Scorchers[9] 23 21 17 24 - 44/41 85 -2.0 -10 -2.0 1.83 大161.5 1.83 1.18 11
伍斯特狼[5] 22 15 26 12 - 37/38 75 166.5 160 1.83 小166.5 1.83 2.00
英国篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 02:10 布里斯托战斗机[8] 19 13 14 27 - 32/41 73 +5.0 +11 +5.0 1.83 大149.5 1.90 18.00 0
伦敦雄狮[3] 26 23 16 19 - 49/35 84 161.5 157 1.83 小161.5 1.83 1.45