DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:巴巴多斯联赛 女子

已经结束

巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/06 06:00 Pinelands 女子 9 16 17 15 - 25/32 57 -5.5 -9 - - - 14
Lady Tridents 女子 8 11 15 14 - 19/29 48 119.5 105 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/04 06:15 Lady Tridents 女子 16 21 26 20 - 37/46 83 +9.5 -1 - - - 7
Pinelands 女子 18 20 20 24 - 38/44 82 115.5 165 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/15 05:00 Lady Tridents 女子 9 13 12 17 - 22/29 51 -1.0 +11 - - - 0
Pinelands 女子 17 14 16 15 - 31/31 62 114.5 113 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/24 02:00 Pinelands 女子 8 14 14 16 - 22/30 52 -7.5 +8 - - - 1
Lady Tridents 女子 19 14 13 14 - 33/27 60 117.5 112 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/23 06:00 Lady Tridents 女子 6 10 15 10 - 16/25 41 -1.5 +25 - - - 0
Lady Cougars 女子 13 19 20 14 - 32/34 66 115.5 107 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/16 06:00 Pinelands 女子 16 18 12 16 - 34/28 62 -8.5 -5 - - - 0
Lady Tridents 女子 12 12 18 15 - 24/33 57 121.5 119 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/09 06:00 Lady Cougars 女子 10 13 15 18 - 23/33 56 -19.5 +6 - - - 11
Lady Tridents 女子 18 18 13 13 - 36/26 62 106.5 118 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/10 06:45 Pinelands 女子 21 14 19 20 5 35/39 79 -2.5 +6 - - - 1
Lady Cougars 女子 14 21 20 19 11 35/39 85 141.5 164 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/28 06:06 Lady Cougars 女子 25 8 15 12 - 33/27 60 -15.5 -22 - - - 3
Lady Tridents 女子 5 9 12 12 - 14/24 38 111.5 98 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/26 06:12 Lady Cougars 女子 16 10 15 20 - 26/35 61 +8.5 +2 - - - 55
Pinelands 女子 11 14 8 30 - 25/38 63 111.5 124 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/23 05:44 Lady Cougars 女子 14 20 13 15 - 34/28 62 -26.5 -15 - - - 2
Lady Tridents 女子 10 12 13 12 - 22/25 47 113.5 109 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/21 06:15 Lady Tridents 女子 11 7 12 16 - 18/28 46 +31.5 +23 - - - 6
Pinelands 女子 25 17 17 10 - 42/27 69 122.5 115 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/19 06:13 Pinelands 女子 18 13 15 13 - 31/28 59 -10.5 -10 - - - 3
Lady Cougars 女子 7 16 14 12 - 23/26 49 118.5 108 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/17 04:46 Lady Cougars 女子 16 23 11 11 - 39/22 61 -11.5 -38 - - - 0
Lady Tridents 女子 8 8 5 2 - 16/7 23 118.5 84 - - -
巴巴多斯联赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/16 05:44 Pinelands 女子 30 13 12 27 - 43/39 82 -15.5 -35 - - - 3
Lady Tridents 女子 16 6 8 17 - 22/25 47 127.5 129 - - -