DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:保加利亚杯 20岁以下

已经结束

保加利亚杯 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/30 19:46 索菲亚中央陆军 20岁以下 20 18 32 15 - 38/47 85 +4.5 -20 - - - 0
索菲亚利夫斯基 20岁以下 10 16 23 16 - 26/39 65 157.5 150 - - -
保加利亚杯 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/30 17:42 扬博尔 20岁以下 18 14 20 15 - 32/35 67 +22.5 +10 - - - 0
Cherno More Ticha 20岁以下 16 29 16 16 - 45/32 77 158.5 144 - - -
保加利亚杯 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/30 00:08 索菲亚利夫斯基 20岁以下 23 22 22 23 - 45/45 90 -13.5 -5 - - - 0
Cherno More Ticha 20岁以下 22 18 22 23 - 40/45 85 146.5 175 - - -
保加利亚杯 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/29 21:44 索菲亚中央陆军 20岁以下 26 26 33 22 - 52/55 107 -17.0 -32 - - - 0
扬博尔 20岁以下 18 21 18 18 - 39/36 75 145.5 182 - - -