DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:澳大利亚国家篮球联赛

澳NBL视频澳NBL录像澳NBL直播

已经结束

澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/31 12:44 周日301 墨尔本联[7] 31 13 19 18 - 44/37 81 -4.5 +2 - - - 0
塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 26 18 15 24 - 44/39 83 176.5 164 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/28 16:10 周四301 塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 20 19 27 20 - 39/47 86 -1.5 +2 - - - 0
墨尔本联[7] 17 24 26 21 - 41/47 88 178.5 174 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/24 14:16 周日301 墨尔本联[7] 25 19 25 22 - 44/47 91 -4.5 +2 - - - 0
塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 20 23 19 31 - 43/50 93 177.5 184 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/22 16:09 周五301 塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 23 17 20 22 - 40/42 82 -2.5 -5 - - - 0
墨尔本联[7] 23 21 19 14 - 44/33 77 179.5 159 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/17 12:36 周日301 墨尔本联[7] 26 25 25 28 - 51/53 104 -3.5 -23 - - - 0
塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 24 17 22 18 - 41/40 81 177.5 185 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/13 18:12 周三302 珀斯野猫[6] 19 24 21 20 - 43/41 84 -1.0 +16 - - - 0
塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 21 31 25 23 - 52/48 100 177.5 184 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/13 16:11 周三301 墨尔本联[7] 30 24 22 24 - 54/46 100 -7.5 -6 - - - 0
伊拉瓦拉老鹰[10] 24 23 18 29 - 47/47 94 181.5 194 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/11 16:06 周一301 塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 21 26 27 28 - 47/55 102 -5.5 -8 - - - 0
珀斯野猫[6] 29 23 21 21 - 52/42 94 177.5 196 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/10 11:35 周日301 伊拉瓦拉老鹰[10] 19 31 23 24 16 50/47 113 +2.5 -5 - - - 0
墨尔本联[7] 25 24 26 22 11 49/48 108 179.5 221 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/08 18:07 周五301 珀斯野猫[6] 24 22 16 27 - 46/43 89 -1.5 -8 - - - 0
塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 24 19 15 23 - 43/38 81 178.5 170 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/07 16:06 周四301 墨尔本联[7] 25 31 18 26 15 56/44 115 -7.5 -9 - - - 0
伊拉瓦拉老鹰[10] 29 28 27 16 6 57/43 106 178.5 221 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/04 16:05 周一301 伊拉瓦拉老鹰[10] 31 11 24 22 - 42/46 88 -3.5 -3 - - - 0
新西兰破坏者[2] 17 25 21 22 - 42/43 85 173.5 173 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/28 16:17 悉尼国王[1] 22 25 13 16 - 47/29 76 -4.5 +7 - - - 1
新西兰破坏者[2] 15 23 22 23 - 38/45 83 182.5 159 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/28 14:08 周三301 塔斯马尼亚杰克跳蚁[4] 29 22 19 22 - 51/41 92 -5.5 -16 - - - 1
伊拉瓦拉老鹰[10] 17 27 19 13 - 44/32 76 175.5 168 - - -
澳大利亚国家篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/18 12:39 阿德莱德36人[8] 17 20 21 18 - 37/39 76 +4.5 -6 - - - 1
新西兰破坏者[2] 14 21 12 23 - 35/35 70 181.5 146 - - -