DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:马来西亚MPL D-League 女子

马来M女D直播

已经结束

马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/21 17:41 Johor Tiger MPL-D 女子 7 14 9 13 - 21/22 43 -11.5 +4 -11.5 1.87 大98.5 1.76 2.25 1
NS Matrix MPL-D 女子 16 12 10 9 - 28/19 47 117.5 90 1.80 小117.5 1.83 4.75
马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/20 15:44 MKYC Dragons MPL-D 女子 4 18 10 12 - 22/22 44 +3.5 +25 +3.5 1.83 大111.5 1.83 18.00 0
NS Matrix MPL-D 女子 17 22 16 14 - 39/30 69 112.5 113 1.83 小112.5 1.83 1.55
马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/14 11:35 NS Matrix MPL-D 女子 22 20 19 22 - 42/41 83 -21.5 -28 -21.5 1.91 大122.5 1.83 1.02 0
Singapore Adroit MPL-D Women 8 11 11 25 - 19/36 55 122.5 138 1.77 小122.5 1.83 12.50
马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/13 11:43 Singapore Adroit MPL-D Women 6 19 21 27 - 25/48 73 +24.5 -4 +24.5 1.83 大135.5 2.00 0.00 0
MKYC Dragons MPL-D 女子 16 19 14 20 - 35/34 69 125.5 142 1.83 小125.5 1.83 1.00
马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/09 15:45 Singapore Adroit MPL-D Women 9 15 14 10 - 24/24 48 +33.5 +29 +33.5 1.87 大125.5 0.00 17.00 3
MKYC Dragons MPL-D 女子 15 16 25 21 - 31/46 77 125.5 125 1.80 小125.5 1.87 1.00
马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/05 16:34 Johor Tiger MPL-D 女子 22 17 14 16 - 39/30 69 -18.5 -30 -18.5 1.83 大104.5 1.90 1.00 0
NS Matrix MPL-D 女子 4 13 7 15 - 17/22 39 104.5 108 1.83 小104.5 1.90 15.00
马来西亚MPL D-League 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/04 17:46 NS Matrix MPL-D 女子 16 12 7 12 - 28/19 47 +4.5 -3 +4.5 1.83 大112.5 0.00 3.85 6
MKYC Dragons MPL-D 女子 11 13 11 9 - 24/20 44 112.5 91 1.83 小112.5 1.83 1.48