DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

Radivoj Korac 女子 Radivoj Korac Women

所属国家或地区:塞尔维亚

参加比赛: 塞尔维亚1ZLS 女子 篮球赛事 其他比赛 塞尔维亚杯 女子 俱乐部友谊赛 女子

已经结束

塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
03/19 19:41 Radivoj Korac 女子 19 21 15 26 - 40/41 81 -1.5 -9 - - - 0
Radnicki 女子 22 18 13 19 - 40/32 72 144.5 153 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
03/05 22:42 艺术篮球 女子 26 30 39 20 - 56/59 115 -26.5 -63 - - - 0
Radivoj Korac 女子 13 12 10 17 - 25/27 52 152.5 167 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
02/26 23:21 Radivoj Korac 女子 11 10 13 24 - 21/37 58 -10.5 +4 - - - 0
Proleter 女子 17 19 13 13 - 36/26 62 146.5 120 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 22:37 Radivoj Korac 女子 24 22 24 30 - 46/54 100 -13.5 -24 - - - 0
尼什学生 女子 27 11 23 15 - 38/38 76 146.5 176 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
01/24 22:15 Radivoj Korac 女子 14 23 16 17 - 37/33 70 -1.5 -10 - - - 5
维尔沙克 女子 13 9 11 27 - 22/38 60 151.5 130 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
01/23 00:13 伏伊伏丁那021 女子 21 26 26 27 - 47/53 100 -16.5 -55 - - - 0
Radivoj Korac 女子 9 18 3 15 - 27/18 45 138.5 145 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
12/26 00:07 Duga 女子 19 23 16 19 - 42/35 77 -3.5 -2 - - - 2
Radivoj Korac 女子 15 18 23 19 - 33/42 75 145.5 152 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
12/11 23:17 Radivoj Korac 女子 10 10 17 14 - 20/31 51 +19.5 +44 - - - 0
贝尔格莱德红星 女子 19 30 29 17 - 49/46 95 152.5 146 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
12/06 00:30 Radnicki 女子 20 8 24 13 - 28/37 65 -1.5 +8 - - - 0
Radivoj Korac 女子 11 25 14 23 - 36/37 73 149.5 138 - - -
塞尔维亚1ZLS 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)赛前 实际 让分 总分 胜负 操作
11/28 03:30 Radivoj Korac 女子 24 19 8 13 - 43/21 64 +13.5 +19 - - - 0
艺术篮球 女子 23 15 27 18 - 38/45 83 153.5 147 - - -