DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:厄瓜多尔LDD U23 Women

厄瓜女U23直播

已经结束

厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/17 03:17 俱乐部杀手 U23 女子 19 20 22 26 - 39/48 87 -3.5 -17 - - - 0
Club de Baloncesto CB 23岁以下 女子 14 13 13 30 - 27/43 70 134.5 157 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/10 02:03 Henko U23 Women 14 17 20 7 - 31/27 58 +6.5 +6 - - - 0
Club de Baloncesto CB 23岁以下 女子 10 17 22 15 - 27/37 64 127.5 122 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/27 23:00 洛斯安第斯-圣玛丽亚 U23 女子 7 14 19 18 - 21/37 58 +6.5 -26 - - - 4
La Perla S.C. 23岁以下 女子 7 6 11 8 - 13/19 32 108.5 90 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/27 00:00 La Perla S.C. 23岁以下 女子 16 11 12 18 - 27/30 57 -6.5 -8 - - - 1
洛斯安第斯-圣玛丽亚 U23 女子 14 11 12 12 - 25/24 49 110.5 106 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/20 22:00 UDJ U23 Women 15 4 11 6 - 19/17 36 +12.5 +29 - - - 14
La Perla S.C. 23岁以下 女子 17 17 13 18 - 34/31 65 106.5 101 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/20 21:30 Punto Rojo LR U23 Women 12 21 11 9 - 33/20 53 +2.5 +18 - - - 0
圣玛利亚 23岁以下 女子 15 13 15 28 - 28/43 71 104.5 124 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/20 00:00 洛斯安第斯-圣玛丽亚 U23 女子 16 10 13 14 - 26/27 53 -4.5 +5 - - - 0
Punto Rojo LR U23 Women 9 14 20 15 - 23/35 58 103.5 111 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/20 00:00 La Perla S.C. 23岁以下 女子 9 10 15 17 - 19/32 51 -20.5 +3 - - - 2
UDJ U23 Women 15 12 17 10 - 27/27 54 109.5 105 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 22:00 Santa Elena Sharks U23 Women 16 16 12 7 - 32/19 51 +37.5 +38 - - - 0
La Perla S.C. 23岁以下 女子 21 28 20 20 - 49/40 89 121.5 140 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 22:00 Henko U23 Women 14 22 4 9 - 36/13 49 +8.5 +17 - - - 0
洛斯安第斯-圣玛丽亚 U23 女子 8 15 15 28 - 23/43 66 111.5 115 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 21:00 Vikingos Basketball U23 Women 12 11 6 16 - 23/22 45 +9.5 +6 - - - 0
UDJ U23 Women 7 24 11 9 - 31/20 51 114.5 96 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 04:00 La Perla S.C. 23岁以下 女子 20 22 20 21 - 42/41 83 -38.5 -41 - - - 0
Santa Elena Sharks U23 Women 19 4 5 14 - 23/19 42 122.5 125 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 04:00 洛斯安第斯-圣玛丽亚 U23 女子 14 11 10 12 - 25/22 47 -19.5 +10 - - - 0
Henko U23 Women 12 7 15 23 - 19/38 57 115.5 104 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/07 04:00 La Perla S.C. 23岁以下 女子 12 14 9 12 - 26/21 47 -5.5 -1 - - - 0
洛斯安第斯-圣玛丽亚 U23 女子 15 6 10 15 - 21/25 46 113.5 93 - - -
厄瓜多尔LDD U23 Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/07 00:00 Vikingos Basketball U23 Women 13 12 9 16 - 25/25 50 +1.5 +7 - - - 0
UDJ U23 Women 11 10 19 17 - 21/36 57 116.5 107 - - -