DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:委内瑞拉超级联赛

委内超直播

已经结束

委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/05 04:42 Trotamundos De Carabobo 17 21 16 21 - 38/37 75 +5.5 -12 +5.5 1.80 大142.5 1.87 1.00 2
Guaiqueries de Margarita 13 16 15 19 - 29/34 63 152.5 138 1.87 小152.5 1.83 1.45
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/04 04:48 Guaiqueries de Margarita 26 13 20 24 - 39/44 83 -4.5 +8 -4.5 2.00 大150.5 0.00 6.50 1
Trotamundos De Carabobo 12 25 28 26 - 37/54 91 150.5 174 1.71 小150.5 1.80 2.25
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/02 04:49 Trotamundos De Carabobo 23 20 27 18 - 43/45 88 +7.5 -20 +7.5 1.83 大155.5 1.80 1.00 6
Guaiqueries de Margarita 12 18 22 16 - 30/38 68 150.5 156 1.83 小150.5 1.83 1.31
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/01 04:47 Guaiqueries de Margarita 13 28 22 22 - 41/44 85 -5.5 -17 -5.5 1.83 大153.5 1.83 1.00 10
Trotamundos De Carabobo 15 20 14 19 - 35/33 68 147.5 153 1.83 小147.5 1.83 2.65
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/30 05:45 Trotamundos De Carabobo 24 20 17 25 - 44/42 86 +1.5 -27 +1.5 1.80 大154.5 0.00 1.01 2
Broncos de卡拉卡斯 10 19 16 14 - 29/30 59 154.5 145 1.87 小154.5 1.83 1.80
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/28 07:45 Gigantes de Guayana 20 19 17 15 - 39/32 71 +7.5 +2 +7.5 1.90 大149.5 1.87 2.70 5
Guaiqueries de Margarita 24 18 16 15 - 42/31 73 148.5 144 1.76 小148.5 1.87 1.26
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/27 04:45 Gigantes de Guayana 17 22 18 20 - 39/38 77 +5.5 +7 +5.5 1.83 大148.5 2.00 12.50 7
Guaiqueries de Margarita 23 22 12 27 - 45/39 84 144.5 161 1.83 小144.5 1.83 1.43
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 07:48 Guaiqueries de Margarita 28 25 33 22 - 53/55 108 -6.5 -32 -6.5 1.87 大188.5 1.71 1.00 10
Gigantes de Guayana 17 12 26 21 - 29/47 76 142.5 184 1.80 小142.5 1.83 2.75
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 04:51 Trotamundos De Carabobo 27 24 16 23 - 51/39 90 +1.5 -6 +1.5 1.76 大149.5 0.00 1.00 0
Broncos de卡拉卡斯 23 19 16 26 - 42/42 84 149.5 174 1.90 小149.5 1.83 1.83
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/24 05:31 Trotamundos De Carabobo 19 22 19 11 - 41/30 71 -6.0 +4 -6.0 1.83 大150.5 1.83 1.71 0
Broncos de卡拉卡斯 21 14 15 25 - 35/40 75 146.5 146 1.83 小146.5 1.80 2.75
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/24 01:05 Guaiqueries de Margarita 19 15 11 11 - 34/22 56 -8.5 +24 -8.5 1.83 大137.5 1.83 0.00 0
Gigantes de Guayana 23 13 20 24 - 36/44 80 145.5 136 1.83 小145.5 1.83 3.65
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 08:05 Trotamundos De Carabobo 23 12 14 17 - 35/31 66 -1.5 +12 -1.5 1.87 大151.5 2.00 16.00 0
Broncos de卡拉卡斯 22 13 24 19 - 35/43 78 153.5 144 1.80 小153.5 1.83 1.87
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 04:43 Gigantes de Guayana 16 10 16 19 - 26/35 61 -4.5 +1 -4.5 1.87 大123.5 1.83 4.00 1
加拉加斯鳄鱼 18 17 8 19 - 35/27 62 148.5 123 1.80 小148.5 1.83 2.40
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 01:26 Diablos de Miranda 28 11 29 23 - 39/52 91 +2.5 -11 +2.5 1.83 大171.5 1.80 1.00 0
加拉加斯印第安人 19 11 29 21 - 30/50 80 146.5 171 1.83 小146.5 1.83 1.66
委内瑞拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/21 07:21 加拉加斯鳄鱼 15 14 11 18 - 29/29 58 +4.5 +19 +4.5 1.80 大145.5 0.00 17.00 1
Guaiqueries de Margarita 13 27 17 20 - 40/37 77 145.5 135 1.87 小145.5 1.83 1.52