DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:意大利乙级联赛超级盃

已经结束

意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/24 00:07 NPC列蒂 20 17 22 19 - 37/41 78 +7.5 +8 - - - 0
里窝那Pielle 23 20 27 16 - 43/43 86 148.5 164 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/23 19:36 Blacks法恩扎 12 18 18 22 - 30/40 70 -9.5 +6 - - - 0
鲁沃迪普利亚Tecnoswitch 11 28 22 15 - 39/37 76 147.5 146 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/14 02:14 基耶蒂篮球1974 20 19 17 13 - 39/30 69 +6.5 +2 - - - 0
鲁沃迪普利亚Tecnoswitch 18 17 26 10 - 35/36 71 147.5 140 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/14 02:12 布里安扎卡萨篮球2022 14 25 15 23 - 39/38 77 -1.5 -5 - - - 0
Paffoni Fulgor Omegna 15 19 27 11 - 34/38 72 154.5 149 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/23 21:51 Liofilchem Roseto 20 20 15 13 - 40/28 68 -14.5 -3 - - - 5
Geko PSA Sant’Antimo 14 22 16 13 - 36/29 65 142.5 133 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/23 19:46 3G Electronics Legnano Knights 19 19 15 13 - 38/28 66 +7.5 +4 - - - 1
奥尔齐诺维Agribertocchi 28 12 17 13 - 40/30 70 143.5 136 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/22 01:20 Virtus Kleb拉古萨 22 18 24 16 - 40/40 80 -7.5 +5 - - - 0
Geko PSA Sant’Antimo 19 17 18 31 - 36/49 85 147.5 165 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/21 02:46 Liofilchem Roseto 22 12 24 27 - 34/51 85 -10.5 -35 - - - 0
塞尼加利亚Pall. Goldengas 11 14 19 6 - 25/25 50 144.5 135 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/21 02:16 3G Electronics Legnano Knights 21 22 21 15 - 43/36 79 +4.5 -7 - - - 0
Maurelli Group Libertas Livorno 25 14 15 18 - 39/33 72 138.5 151 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/21 02:16 奥尔齐诺维Agribertocchi 14 26 23 12 - 40/35 75 -13.5 -16 - - - 0
杰米尼梅斯特雷 11 19 16 13 - 30/29 59 145.5 134 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/26 21:30 Raggisolaris法恩扎 15 27 20 13 - 42/33 75 +8.5 -19 - - - 2
UEB Gesteco Cividale 15 18 9 14 - 33/23 56 132.5 131 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/26 02:00 UEB Gesteco Cividale 21 18 16 17 - 39/33 72 -3.5 -6 - - - 0
NPC列蒂 17 14 16 19 - 31/35 66 144.5 138 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/25 23:15 Faenza 14 19 18 21 - 33/39 72 +3.5 -3 - - - 0
Elachem Vigevano 25 12 11 21 - 37/32 69 133.5 141 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/25 03:00 Agrigento 19 18 8 16 - 37/24 61 +1.5 +1 - - - 0
UEB Gesteco Cividale 15 17 18 12 - 32/30 62 135.5 123 - - -
意大利乙级联赛超级盃 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/25 00:00 NPC列蒂 20 21 26 19 - 41/45 86 -1.5 -13 - - - 0
Tecno Switch Ruvo di Puglia 19 21 21 12 - 40/33 73 147.5 159 - - -