DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:阿塞拜疆超级联赛

已经结束

阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/20 23:30 Atletik Baku 18 23 14 11 - 41/25 66 -19.5 0 - - - 1
80ies 23 16 25 2 - 39/27 66 154.5 132 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/20 21:30 Khirdalan BC 17 25 12 19 - 42/31 73 -7.5 +3 - - - 9
占贾BC 19 14 23 20 - 33/43 76 152.5 149 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/01 23:30 Khirdalan BC 16 10 25 24 - 26/49 75 -1.5 -18 - - - 2
Atletik Baku 20 19 9 9 - 39/18 57 147.5 132 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/25 16:00 Atletik Baku 22 14 8 16 - 36/24 60 -11.5 +25 - - - 1
赛尔凯德BC 18 24 19 24 - 42/43 85 156.5 145 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/16 21:00 Khirdalan BC 22 10 21 27 - 32/48 80 -18.5 -13 - - - 0
80ies 20 20 11 16 - 40/27 67 149.5 147 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/16 18:39 赛尔凯德BC 21 28 25 10 - 49/35 84 -25.5 -20 - - - 2
Sichrayish 17 13 14 20 - 30/34 64 152.5 148 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/16 17:00 Zirve Astara 17 15 20 21 - 32/41 73 -18.5 -12 - - - 0
Atletik Baku 17 17 19 8 - 34/27 61 157.5 134 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/15 23:00 占贾BC 11 13 27 28 - 24/55 79 +8.5 -14 - - - 4
Atom BC 18 16 24 7 - 34/31 65 150.5 144 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/09 20:45 80ies 13 13 23 16 - 26/39 65 +29.5 +12 - - - 0
Atom BC 16 28 16 17 - 44/33 77 156.5 142 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/09 19:00 Atletik Baku 24 27 14 14 - 51/28 79 -13.5 +12 - - - 1
占贾BC 26 18 26 21 - 44/47 91 149.5 170 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/09 17:00 Sichrayish 20 13 12 19 - 33/31 64 +24.5 +59 - - - 4
Zirve Astara 29 23 42 29 - 52/71 123 150.5 187 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/08 23:00 Khirdalan BC 14 17 18 13 - 31/31 62 -9.5 +8 - - - 1
赛尔凯德BC 22 16 6 26 - 38/32 70 150.5 132 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/02 21:00 80ies 19 18 12 16 - 37/28 65 +12.5 +55 - - - 7
赛尔凯德BC 28 31 20 41 - 59/61 120 151.5 185 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/02 19:00 Zirve Astara 19 17 24 20 - 36/44 80 -12.5 -1 - - - 15
Khirdalan BC 25 15 18 21 - 40/39 79 150.5 159 - - -
阿塞拜疆超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/02 17:00 占贾BC 25 21 21 12 - 46/33 79 -11.5 -9 - - - 2
Sichrayish 12 13 22 23 - 25/45 70 145.5 149 - - -