DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:非洲篮球联赛

非洲篮球赛直播

已经结束

非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/16 21:38 开普敦老虎队 23 24 17 20 - 47/37 84 +15.5 -6 - - - 0
罗安达彼得罗里奥竞技队 21 20 19 18 - 41/37 78 168.5 162 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/13 00:51 开普敦老虎队 18 16 10 14 - 34/24 58 +7.5 +26 - - - 0
FUS 拉巴特 24 20 27 13 - 44/40 84 163.5 142 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 21:45 罗安达彼得罗里奥竞技队 17 14 24 18 - 31/42 73 -10.5 +9 - - - 0
FUS 拉巴特 23 18 25 16 - 41/41 82 152.5 155 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/27 23:47 埃及开罗国民 17 21 25 17 - 38/42 80 -5.5 -15 - - - 0
AS Douanes 10 23 13 19 - 33/32 65 159.5 145 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 23:42 罗安达彼得罗里奥竞技队 15 19 20 11 - 34/31 65 -5.5 +8 - - - 0
Stade Malien 20 16 14 23 - 36/37 73 159.5 138 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 02:06 Stade Malien 17 21 15 20 - 38/35 73 +9.5 +5 - - - 0
埃及开罗国民 17 16 25 20 - 33/45 78 156.5 151 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/24 22:40 罗安达彼得罗里奥竞技队 19 26 18 23 - 45/41 86 -6.5 +6 - - - 0
AS Douanes 20 29 20 23 - 49/43 92 151.5 178 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 01:06 罗安达彼得罗里奥竞技队 23 18 23 24 - 41/47 88 -11.5 -4 - - - 0
Abidjan BC 16 25 22 21 - 41/43 84 159.5 172 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/21 21:44 AS Douanes 28 24 19 22 - 52/41 93 -3.5 -20 - - - 0
Ferroviario贝拉 23 14 15 21 - 37/36 73 153.5 166 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/21 01:19 埃及开罗国民 23 23 21 27 - 46/48 94 -9.5 -17 - - - 0
卢旺达能源集团 18 14 21 24 - 32/45 77 156.5 171 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/20 21:49 Stade Malien 31 17 16 14 - 48/30 78 -3.5 -9 - - - 0
开普敦老虎队 15 15 22 17 - 30/39 69 150.5 147 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/07 00:30 埃及开罗国民 19 19 31 11 - 38/42 80 -7.5 -10 - - - 0
SLAC 18 25 8 19 - 43/27 70 165.5 150 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/06 20:37 开普敦老虎队 20 17 26 17 - 37/43 80 -2.5 -10 - - - 0
城市油人 17 20 19 14 - 37/33 70 157.5 150 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/06 00:16 城市油人 23 24 27 22 - 47/49 96 +4.5 -21 - - - 0
Ferroviario贝拉 16 15 21 23 - 31/44 75 159.5 171 - - -
非洲篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/05 20:42 罗安达彼得罗里奥竞技队 26 24 21 20 - 50/41 91 -1.5 -1 - - - 0
埃及开罗国民 18 26 25 21 - 44/46 90 161.5 181 - - -