DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:菲律宾政府官员杯

已经结束

菲律宾政府官员杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/22 18:45 巴兰圭生力酒 29 23 25 25 - 52/50 102 -10.5 -19 - - - 84
阿拉斯卡王牌 13 19 26 25 - 32/51 83 201.0 185 - - -
菲律宾政府官员杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/22 16:30 伊拉斯图阴阳天 23 21 22 30 - 44/52 96 -3.0 -6 - - - 54
哥伦比亚Dyip 14 30 19 27 - 44/46 90 209.5 186 - - -
菲律宾政府官员杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/21 18:45 博尔特斯 27 21 25 25 - 48/50 98 +4.5 -6 - - - 63
麦诺尼亚热点 30 27 18 17 - 57/35 92 182.5 190 - - -
菲律宾政府官员杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/21 16:30 凤凰燃料大师 29 26 29 32 - 55/61 116 -2.0 +7 - - - 155
NLEX公路勇士 27 25 42 29 - 52/71 123 199.5 239 - - -
菲律宾政府官员杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/20 19:00 北港巴塘码头 29 29 25 16 - 58/41 99 +3.5 -5 - - - 206
伊拉斯图阴阳天 13 25 28 28 - 38/56 94 195.0 193 - - -
菲律宾政府官员杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/20 16:30 阿拉斯卡王牌 22 34 25 29 - 56/54 110 -6.5 +7 - - - 98
哥伦比亚Dyip 28 28 37 24 - 56/61 117 199.0 227 - - -