DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:危地马拉超级联赛

危地马拉甲直播

已经结束

危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/26 08:46 索罗拉Primera 18 16 10 18 - 34/28 62 -5.5 -14 - - - 0
圣卢西亚科特苏马尔瓜帕Primera 14 3 18 13 - 17/31 48 120.5 110 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/25 08:47 San Pedro SM Primera 12 14 18 13 - 26/31 57 +16.5 +13 - - - 0
索罗拉Primera 18 26 15 11 - 44/26 70 127.5 127 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/25 04:49 奇马尔特南戈Primera 18 13 16 12 - 31/28 59 +14.5 -4 - - - 0
Santa Lucia Cotzumalguapa 15 13 17 10 - 28/27 55 125.5 114 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/24 08:54 索罗拉Primera 21 12 17 17 - 33/34 67 -19.5 -7 - - - 0
奇马尔特南戈Primera 15 9 27 9 - 24/36 60 139.5 127 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/24 04:50 圣卢西亚科特苏马尔瓜帕Primera 8 13 14 22 - 21/36 57 -17.5 -7 - - - 0
San Pedro SM Primera 17 9 12 12 - 26/24 50 128.5 107 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/30 10:19 Amatitlan Primera 7 13 12 9 - 20/21 41 +32.5 +39 - - - 0
圣卢西亚科特苏马尔瓜帕Primera 27 18 19 16 - 45/35 80 130.5 121 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/30 10:18 Quetzaltenango Primera 13 12 20 17 - 25/37 62 +40.5 +43 - - - 0
索罗拉Primera 19 32 31 23 - 51/54 105 141.5 167 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/18 08:41 圣卢西亚科特苏马尔瓜帕Primera 18 13 22 16 - 31/38 69 +3.5 +10 - - - 0
索罗拉Primera 18 21 16 24 - 39/40 79 143.5 148 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/18 04:43 Amatitlan Primera 16 22 8 15 - 38/23 61 -24.5 -16 - - - 0
安提瓜GFC Primera 17 13 4 11 - 30/15 45 132.5 106 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/17 08:45 Amatitlan Primera 18 17 10 9 - 35/19 54 +19.5 +12 - - - 0
圣卢西亚科特苏马尔瓜帕Primera 15 16 18 17 - 31/35 66 143.5 120 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/17 04:46 安提瓜GFC Primera 4 9 14 12 - 13/26 39 +16.5 +55 - - - 0
索罗拉Primera 26 31 12 25 - 57/37 94 145.5 133 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/16 08:40 圣卢西亚科特苏马尔瓜帕Primera 33 17 18 17 - 50/35 85 -23.5 -39 - - - 0
安提瓜GFC Primera 20 6 8 12 - 26/20 46 141.5 131 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/16 04:45 索罗拉Primera 24 19 27 14 - 43/41 84 -14.5 -17 - - - 0
Amatitlan Primera 12 16 19 20 - 28/39 67 136.5 151 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/04 08:46 安提瓜GFC Primera 12 19 14 10 - 31/24 55 -3.5 +15 - - - 0
Amatitlan Primera 16 17 19 18 - 33/37 70 137.5 125 - - -
危地马拉超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/27 08:39 安提瓜GFC Primera 19 18 13 23 - 37/36 73 +11.5 +16 - - - 1
索罗拉Primera 24 30 11 24 - 54/35 89 141.5 162 - - -