DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:哈萨克斯坦地区锦标赛 21岁以下

已经结束

哈萨克斯坦地区锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/01 14:00 巴甫洛达尔额尔齐斯 21岁以下 35 20 33 23 - 55/56 111 -20.5 -30 - - - 64
KGU SDUSSHOR N5 U21 25 26 16 14 - 51/30 81 154.5 192 - - -
哈萨克斯坦地区锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/29 15:18 KGU SDUSSHOR N5 U21 15 20 37 31 - 35/68 103 -13.5 -41 - - - 0
江布尔州 21岁以下 21 16 13 12 - 37/25 62 155.5 165 - - -