DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:挪威甲级联赛

挪威甲联直播

已经结束

挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/10 00:47 Kristiansand Pirates 16 17 22 22 - 33/44 77 -17.5 -16 - - - 0
卑尔根精英 14 21 9 17 - 35/26 61 147.5 138 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 21:17 Lauvasen Lions 24 22 31 22 - 46/53 99 -10.5 -39 - - - 0
克里斯蒂安桑海盗1 11 20 13 16 - 31/29 60 126.5 159 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 02:13 斯维尔斯堡 22 31 19 22 - 53/41 94 -11.5 -3 - - - 0
乌拉恩1 22 23 22 24 - 45/46 91 148.5 185 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/03 20:41 Kristiansand Pirates 16 21 17 10 - 37/27 64 +15.5 +30 - - - 0
斯维尔斯堡 26 20 26 22 - 46/48 94 148.5 158 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/02 02:47 克里斯蒂安桑海盗1 28 9 18 14 - 37/32 69 +21.5 -5 - - - 0
Lauvasen Lions 17 15 19 13 - 32/32 64 124.5 133 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/11 23:19 克里斯蒂安桑学生IL Purple 16 18 8 23 - 34/31 65 +5.5 -18 - - - 0
Kristiansand Pirates 2 16 8 9 14 - 24/23 47 128.5 112 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/04 22:45 Kristiansand Pirates 17 12 22 18 - 29/40 69 +8.5 +15 - - - 0
Ullern 17 22 26 19 - 39/45 84 149.5 153 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/03 20:18 卑尔根精英 23 21 16 16 - 44/32 76 +7.5 +4 - - - 0
Ulriken Eagles A 16 24 23 17 - 40/40 80 152.5 156 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/21 21:14 Lauvasen Lions 29 21 22 25 - 50/47 97 -29.5 -64 - - - 0
Kristiansand Pirates 2 1 11 13 8 - 12/21 33 128.5 130 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/21 19:43 克里斯蒂安桑学生IL Purple 10 7 14 11 - 17/25 42 +15.5 +29 - - - 0
阿伦达尔泰坦 18 14 24 15 - 32/39 71 124.5 113 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/21 00:47 Kristiansand Pirates 22 19 15 19 - 41/34 75 +5.5 +16 - - - 0
乌拉恩1 17 27 28 19 - 44/47 91 143.5 166 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/14 19:48 克里斯蒂安桑学生IL Purple 2 17 16 14 - 19/30 49 -30.5 +10 - - - 0
克拉格罗篮球俱乐部 14 7 17 21 - 21/38 59 123.5 108 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/16 17:57 NTNUI Nerds 25 19 23 15 - 44/38 82 +7.5 -3 - - - 0
斯维尔斯堡 22 23 22 12 - 45/34 79 144.5 161 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/21 01:29 Fyllingen B 16 19 26 22 - 35/48 83 -5.5 -2 - - - 0
Ulriken Eagles A 19 19 22 21 - 38/43 81 130.5 164 - - -
挪威甲级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/11 04:00 奥普沙尔猛虎1 21 19 11 11 - 40/22 62 -14.5 +1 - - - 1
Nordberg 1 14 19 18 12 - 33/30 63 157.5 125 - - -