DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:塞尔维亚锦标赛 19岁以下

塞维U19直播

已经结束

塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/27 01:45 Bkk Radnicki 19岁以下 18 14 23 20 - 32/43 75 -2.5 -4 - - - 0
Vojvodina 19岁以下 17 13 21 20 - 30/41 71 157.5 146 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/26 23:09 贝尔格莱德红星19岁以下 22 15 28 20 - 37/48 85 -6.5 -1 - - - 0
Borac Mozzart 19岁以下 22 29 19 14 - 51/33 84 162.5 169 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/26 20:43 Dynamic Beograd 19岁以下 28 23 21 25 - 51/46 97 -5.5 -9 - - - 0
KK小丑 19岁以下 24 22 20 22 - 46/42 88 163.5 185 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/26 18:16 Mega 19岁以下 28 25 25 20 - 53/45 98 -23.5 -22 - - - 0
Zemun Borac 19岁以下 14 19 23 20 - 33/43 76 162.5 174 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/14 22:40 Uzice 19岁以下 26 8 18 13 - 34/31 65 +11.5 +6 - - - 0
贝尔格莱德红星19岁以下 17 18 22 14 - 35/36 71 154.5 136 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 20:43 Dynamic Beograd 19岁以下 26 32 21 24 - 58/45 103 +2.5 -16 - - - 0
Vojvodina 19岁以下 16 20 19 32 - 36/51 87 159.5 190 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/10 21:40 贝尔格莱德红星19岁以下 20 22 22 15 - 42/37 79 -6.5 -4 - - - 0
Bkk Radnicki 19岁以下 15 25 13 22 - 40/35 75 153.5 154 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/07 17:45 Sloboda 19岁以下 13 11 16 27 - 24/43 67 +22.5 +18 - - - 0
Borac 19岁以下 25 24 20 16 - 49/36 85 165.5 152 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/04 02:16 Borac Cacak 19岁以下 20 18 15 19 - 38/34 72 +2.5 +10 - - - 0
贝尔格莱德红星19岁以下 16 30 21 15 - 46/36 82 163.5 154 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/25 21:49 Sloboda 19岁以下 19 17 15 13 - 36/28 64 +14.5 +11 - - - 0
Sloga 岁以下 13 17 23 22 - 30/45 75 158.5 139 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/17 23:47 Uzice 19岁以下 18 26 22 15 - 44/37 81 +6.5 +1 - - - 0
Borac Cacak 19岁以下 29 18 13 22 - 47/35 82 155.5 163 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/17 23:10 Zemun Borac 19岁以下 24 29 23 18 - 53/41 94 -15.5 -16 - - - 0
Sloboda 19岁以下 17 22 11 28 - 39/39 78 153.5 172 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/17 19:36 Vojvodina 19岁以下 23 17 14 19 - 40/33 73 +8.5 +20 - - - 0
Mega 19岁以下 26 31 20 16 - 57/36 93 155.5 166 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/10 23:48 Sloboda 19岁以下 21 17 14 19 - 38/33 71 +26.5 +16 - - - 0
Vojvodina 19岁以下 21 27 26 13 - 48/39 87 158.5 158 - - -
塞尔维亚锦标赛 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/10 21:47 Borac Cacak 19岁以下 27 24 26 19 - 51/45 96 -34.5 -40 - - - 0
康斯坦丁 19岁以下 13 14 13 16 - 27/29 56 159.5 152 - - -