DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:阿根廷门多萨超级联赛

阿萨超直播

已经结束

阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/30 06:49 门多萨Obras 17 17 16 18 - 34/34 68 +14.5 +16 - - - 0
门多萨何塞 30 15 22 17 - 45/39 84 149.5 152 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/04 07:42 门多萨以色列马卡比 16 20 11 13 - 36/24 60 -4.5 +7 - - - 0
门多萨阿特纳斯 16 14 15 22 - 30/37 67 137.5 127 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/27 07:45 门多萨以色列马卡比 13 14 16 12 - 27/28 55 -4.5 +25 - - - 0
门多萨阿特纳斯 23 11 22 24 - 34/46 80 137.5 135 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/17 08:15 门多萨Municipalidad Capital 19 9 13 15 - 28/28 56 +15.5 +12 - - - 6
门多萨阿特纳斯 14 19 20 15 - 33/35 68 150.5 124 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/14 08:15 门多萨以色列马卡比 22 14 20 13 - 36/33 69 -16.5 -1 - - - 0
门多萨银行俱乐部 19 17 23 9 - 36/32 68 158.5 137 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/09 08:17 门多萨银行俱乐部 27 28 22 22 - 55/44 99 -4.5 -16 - - - 0
门多萨Municipalidad Capital 22 22 19 20 - 44/39 83 157.5 182 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/06 07:51 门多萨何塞 27 11 25 20 - 38/45 83 -6.5 +3 - - - 12
门多萨银行俱乐部 22 16 21 27 - 38/48 86 166.5 169 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/04 08:14 门多萨Municipalidad Capital 10 21 15 21 - 31/36 67 +12.5 +11 - - - 3
门多萨以色列马卡比 27 15 20 16 - 42/36 78 147.5 145 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/02 08:20 门多萨何塞 24 13 16 9 - 37/25 62 -7.5 +5 - - - 6
门多萨阿特纳斯 17 12 21 17 - 29/38 67 149.5 129 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/30 07:38 门多萨以色列马卡比 14 19 16 15 - 33/31 64 -3.5 +10 - - - 2
门多萨圣马丁Atletico 22 12 16 24 - 34/40 74 144.5 138 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 08:19 门多萨圣马丁Atletico 21 25 24 15 - 46/39 85 -29.5 -21 - - - 1
门多萨银行俱乐部 16 14 24 10 - 30/34 64 159.5 149 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/23 07:43 门多萨安第斯 18 15 21 22 - 33/43 76 -2.5 +14 - - - 0
门多萨里瓦达维亚B 25 19 20 26 - 44/46 90 145.5 166 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/17 08:14 门多萨以色列马卡比 25 12 15 16 - 37/31 68 -17.5 -14 - - - 0
门多萨Municipalidad Capital 13 17 16 8 - 30/24 54 140.5 122 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/17 08:12 Anzorena门多萨 15 16 16 26 - 31/42 73 -13.5 -3 - - - 2
门多萨圣马丁 24 14 20 12 - 38/32 70 141.5 143 - - -
阿根廷门多萨超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/12 08:44 门多萨银行俱乐部 20 20 14 17 - 40/31 71 +21.5 +31 - - - 0
门多萨何塞 28 22 22 30 - 50/52 102 163.5 173 - - -