DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:爱尔兰国家杯 女子

爱尔兰杯女直播

已经结束

爱尔兰国家杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/23 01:17 三一流星 女子 22 24 14 10 - 46/24 70 -5.5 +26 - - - 0
基尔斯特 女子 28 19 27 22 - 47/49 96 146.5 166 - - -
爱尔兰国家杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/28 01:20 Courtyard Liffey Celtics 女子 19 24 16 32 - 43/48 91 -8.5 -25 - - - 0
Singleton Supervalu Brunell 女子 13 10 23 20 - 23/43 66 126.5 157 - - -
爱尔兰国家杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/29 01:13 DCU Mercy 女子 19 16 19 18 - 35/37 72 -3.0 -1 - - - 0
格兰米尔UCC大使 女子 16 21 22 12 - 37/34 71 134.5 143 - - -
爱尔兰国家杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/06 23:41 NUIG Mystics 女子 13 14 15 8 - 27/23 50 +29.5 +42 - - - 2
DCU Mercy 女子 25 22 18 27 - 47/45 92 128.5 142 - - -
爱尔兰国家杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/06 21:45 格兰米尔UCC大使 女子 19 18 19 21 - 37/40 77 -7.5 -11 - - - 0
Singleton Supervalu Brunell 女子 18 23 8 17 - 41/25 66 136.5 143 - - -