DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:Portugal Super Cup Women

葡超杯女直播

已经结束

Portugal Super Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/17 21:48 SL本菲卡 女子 20 17 26 15 - 37/41 78 -10.5 -31 -10.5 1.83 大124.5 1.71 1.02 0
GDESSA 女子 10 6 12 19 - 16/31 47 135.5 125 1.83 小135.5 1.83 4.40
Portugal Super Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/25 18:30 SL本菲卡 女子 26 17 20 14 - 43/34 77 -13.5 -2 -13.5 1.83 大137.5 0.00 1.36 3
维多利亚SC 女子 12 22 24 17 - 34/41 75 137.5 152 1.83 小137.5 1.83 6.75
Portugal Super Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/05 22:30 奥里瓦斯 女子 18 12 11 14 - 30/25 55 -8.0 -16 -8.0 1.83 大101.5 1.71 1.00 0
维多利亚SC 女子 12 13 6 8 - 25/14 39 133.5 94 1.83 小133.5 1.83 3.50
Portugal Super Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/01 01:09 Uniao Sportiva 女子 16 21 21 22 - 37/43 80 -9.0 -11 -9.0 1.83 大148.5 1.80 1.01 3
AD 瓦高斯 女子 9 15 21 24 - 24/45 69 129.5 149 1.83 小129.5 1.83 3.85
Portugal Super Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/01 02:01 昆塔Dos Lombos 女子 23 14 19 17 - 37/36 73 +1.5 -13 +1.5 1.83 大133.5 2.00 1.00 0
GDESSA 女子 17 16 14 13 - 33/27 60 129.5 133 1.83 小129.5 1.83 1.77