DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:FIBA美拉尼西亚杯

已经结束

FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/30 16:39 巴布亚新几内亚 17 21 26 17 - 38/43 81 -8.5 -18 - - - 15
新喀里多尼亚 18 9 19 17 - 27/36 63 158.5 144 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/30 12:36 斐济 17 17 14 15 - 34/29 63 -20.5 -20 - - - 56
所罗门群岛 12 10 11 10 - 22/21 43 127.5 106 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/29 16:35 巴布亚新几内亚 14 23 26 20 - 37/46 83 -8.5 -34 - - - 52
斐济 11 13 13 12 - 24/25 49 150.0 132 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/29 14:41 所罗门群岛 8 15 21 8 - 23/29 52 +22.0 +35 - - - 111
新喀里多尼亚 36 19 12 20 - 55/32 87 130.5 139 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/28 16:57 新喀里多尼亚 18 19 14 29 - 37/43 80 +12.5 +7 - - - 127
巴布亚新几内亚 18 20 25 24 - 38/49 87 142.5 167 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/28 14:45 所罗门群岛 17 10 14 10 - 27/24 51 +29.5 +19 - - - 98
斐济 19 26 8 17 - 45/25 70 133.5 121 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/27 17:04 巴布亚新几内亚 14 22 23 20 - 36/43 79 -28.0 -42 - - - 65
所罗门群岛 12 5 13 7 - 17/20 37 148.5 116 - - -
FIBA美拉尼西亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/27 14:57 斐济 23 21 10 16 - 44/26 70 -12.5 +3 - - - 62
新喀里多尼亚 18 22 11 22 - 40/33 73 146.5 143 - - -