DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:葡萄牙联合会杯 女子

葡女杯直播

已经结束

葡萄牙联合会杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/28 22:43 SL本菲卡 女子 15 17 15 6 - 32/21 53 +1.5 +6 - - - 0
GDESSA 女子 12 14 16 17 - 26/33 59 129.5 112 - - -
葡萄牙联合会杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 05:16 埃什盖拉 女子 23 17 22 17 - 40/39 79 -13.5 -19 - - - 0
阿米高斯 女子 15 15 14 16 - 30/30 60 132.5 139 - - -
葡萄牙联合会杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 04:51 巴列罗 女子 19 19 15 23 - 38/38 76 -4.5 -28 - - - 0
昆塔Dos Lombos 女子 15 7 15 11 - 22/26 48 127.5 124 - - -
葡萄牙联合会杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 02:52 SL本菲卡 女子 25 21 13 16 - 46/29 75 -5.5 -21 - - - 0
Imortal BC 女子 19 10 10 15 - 29/25 54 128.5 129 - - -
葡萄牙联合会杯 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 02:40 Uniao Sportiva 女子 21 15 15 8 - 36/23 59 -25.5 -2 - - - 0
CP Natacao 女子 8 20 14 15 - 28/29 57 131.5 116 - - -