DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:秘鲁Liga de Lima

秘鲁LDL直播

已经结束

秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/25 10:01 瑞加塔斯 23 12 19 19 - 35/38 73 -18.5 -22 -18.5 1.83 大123.5 1.87 1.00 0
利马Norte 20 13 5 13 - 33/18 51 144.5 124 1.83 小144.5 1.83 10.50
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/25 08:31 Real Club 18 9 11 9 - 27/20 47 -1.5 +37 -1.5 1.83 大133.5 1.83 17.00 0
狮子SC 27 12 23 22 - 39/45 84 152.5 131 1.83 小152.5 1.83 1.91
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/23 10:11 利马里加塔斯 18 18 25 25 - 36/50 86 -13.5 -26 -13.5 1.83 大147.5 1.83 1.00 0
利马Norte 13 17 18 12 - 30/30 60 143.5 146 1.83 小143.5 1.83 6.75
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/23 08:32 Real Club 9 22 14 15 - 31/29 60 -4.5 +16 -4.5 1.83 大146.5 1.83 18.00 0
狮子SC 14 23 22 17 - 37/39 76 157.5 136 1.83 小157.5 1.83 2.50
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/18 09:56 利马Norte 15 16 12 6 - 31/18 49 +7.5 +22 +7.5 1.83 大151.5 0.00 18.00 0
利马里加塔斯 22 15 18 16 - 37/34 71 151.5 120 1.83 小151.5 1.83 1.31
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/18 08:36 狮子SC 22 18 16 20 - 40/36 76 +1.5 +11 +1.5 1.83 大166.5 1.90 16.00 0
Real Club 21 24 21 21 - 45/42 87 152.5 163 1.83 小152.5 1.83 1.77
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/11 09:55 利马里加塔斯 25 9 21 21 - 34/42 76 -13.5 -14 -13.5 1.83 大141.5 2.10 1.00 0
狮子SC 16 16 13 17 - 32/30 62 145.5 138 1.83 小145.5 1.83 6.75
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/11 08:33 利马Norte 18 13 18 17 - 31/35 66 -1.5 0 -1.5 1.91 大138.5 1.83 1.22 0
Real Club 23 14 14 15 - 37/29 66 142.5 132 1.77 小142.5 1.83 1.83
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 09:45 Real Club 10 25 7 12 - 35/19 54 -3.5 +8 -3.5 1.83 大153.5 0.00 0.00 0
利马Norte 16 14 13 19 - 30/32 62 153.5 116 1.83 小153.5 1.83 2.25
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 08:10 狮子SC 20 11 6 20 - 31/26 57 +10.5 +15 +10.5 1.83 大157.5 0.00 18.00 0
利马里加塔斯 23 16 18 15 - 39/33 72 157.5 129 1.83 小157.5 1.83 1.18
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/31 10:00 HB俱乐部 14 15 15 18 - 29/33 62 +12.5 +43 +12.5 1.91 大167.5 2.10 18.00 0
利马赛艇 24 29 30 22 - 53/52 105 153.5 167 1.77 小153.5 1.83 1.10
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/31 08:28 比特犬BC 14 10 13 21 - 24/34 58 +10.5 +35 +10.5 1.83 大149.5 2.00 16.00 0
利马Norte 22 26 26 19 - 48/45 93 151.5 151 1.83 小151.5 1.83 1.18
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/29 07:46 Circolo 8 25 16 13 - 33/29 62 +1.5 +10 +1.5 1.83 大136.5 2.00 16.00 0
比特犬BC 21 17 19 15 - 38/34 72 153.5 134 1.83 小153.5 1.83 1.77
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/28 08:27 Real Club 24 20 18 32 - 44/50 94 +2.5 -4 +2.5 1.83 大184.5 2.00 0.00 0
HB俱乐部 25 25 19 21 - 50/40 90 150.5 184 1.83 小150.5 1.83 1.67
秘鲁Liga de Lima 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/17 09:58 HB俱乐部 15 19 25 17 - 34/42 76 -9.5 -7 -9.5 1.83 大139.5 1.83 1.00 0
比特犬BC 12 16 16 25 - 28/41 69 151.5 145 1.83 小151.5 1.83 4.00