DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:越南北部锦标赛

越北锦直播

已经结束

越南北部锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/12 20:38 Thanh Hoa 12 19 14 12 - 31/26 57 +7.5 -4 - - - 0
Hoa Binh 18 10 8 17 - 28/25 53 115.5 110 - - -
越南北部锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/12 18:47 河内 22 23 36 21 - 45/57 102 -19.5 -39 - - - 0
Bac Giang 10 14 20 19 - 24/39 63 138.5 165 - - -
越南北部锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/11 20:47 广宁省 20 24 21 25 - 44/46 90 -45.5 -39 - - - 0
Tuyen Quang 13 13 10 15 - 26/25 51 110.5 141 - - -
越南北部锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/11 18:47 河江省 7 15 8 12 - 22/20 42 +32.5 +21 - - - 0
Thanh Hoa 17 13 20 13 - 30/33 63 127.5 105 - - -
越南北部锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/11 16:50 岭山省 2 6 4 16 - 8/20 28 +40.5 +48 - - - 0
Hoa Binh 23 18 18 17 - 41/35 76 113.5 104 - - -
越南北部锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/11 14:44 奠边省 24 14 23 26 - 38/49 87 +10.5 0 - - - 0
Bac Giang 27 16 16 28 - 43/44 87 127.5 174 - - -