DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:加拿大精英篮球联赛

加精英联直播

已经结束

加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/14 06:47 斯卡布罗射击之星 16 25 19 22 - 41/41 82 -3.5 -12 - - - 0
卡尔加里急升 19 13 19 19 - 32/38 70 161.5 152 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/12 10:15 温哥华大盗 15 18 20 22 - 33/42 75 +1.5 +2 - - - 0
卡尔加里急升 22 16 13 26 - 38/39 77 167.5 152 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/12 07:47 尼亚加拉河雄狮 20 12 15 24 - 32/39 71 -3.5 +3 - - - 0
斯卡布罗射击之星 14 21 18 21 - 35/39 74 168.5 145 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/07 08:44 卡尔加里急升 21 27 12 24 - 48/36 84 -3.5 -16 - - - 0
Edmonton Stingers 13 16 21 18 - 29/39 68 163.5 152 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/07 06:51 渥太华BlackJacks 14 23 25 10 - 37/35 72 -3.5 +5 - - - 0
斯卡布罗射击之星 15 15 20 27 - 30/47 77 171.5 149 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/05 08:45 温尼伯海熊 23 18 24 16 - 41/40 81 -1.5 +6 - - - 0
Edmonton Stingers 23 22 21 21 - 45/42 87 178.5 168 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/05 06:50 斯卡布罗射击之星 18 27 25 28 - 45/53 98 -4.5 -24 - - - 0
Brampton Honey Badgers 19 17 22 16 - 36/38 74 176.5 172 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/30 07:18 Brampton Honey Badgers 18 23 16 15 - 41/31 72 +1.5 +10 - - - 0
尼亚加拉河雄狮 13 18 26 25 - 31/51 82 174.5 154 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/27 07:49 Brampton Honey Badgers 20 25 32 26 - 45/58 103 -3.5 -17 - - - 0
斯卡布罗射击之星 18 26 14 28 - 44/42 86 173.5 189 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/20 09:15 萨斯喀彻温 27 22 31 23 - 49/54 103 -2.5 -21 - - - 0
温哥华大盗 11 26 25 20 - 37/45 82 172.5 185 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/20 07:16 蒙特利尔联盟 23 17 22 18 - 40/40 80 -1.5 +3 - - - 0
斯卡布罗射击之星 25 20 19 19 - 45/38 83 175.5 163 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/12 07:46 温尼伯海熊 29 19 24 24 - 48/48 96 -3.5 +3 - - - 0
萨斯喀彻温 29 22 21 27 - 51/48 99 178.5 195 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/06 09:12 Edmonton Stingers 23 11 34 23 - 34/57 91 -1.5 -8 - - - 0
卡尔加里急升 20 21 22 20 - 41/42 83 169.5 174 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/29 07:16 蒙特利尔联盟 18 24 23 14 - 42/37 79 -1.5 +9 - - - 0
萨斯喀彻温 24 15 23 26 - 39/49 88 174.5 167 - - -
加拿大精英篮球联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/21 07:43 斯卡布罗射击之星 18 19 27 21 - 37/48 85 -1.5 -2 - - - 0
渥太华BlackJacks 27 18 17 21 - 45/38 83 172.5 168 - - -