DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:印度尼西亚IBL杯

印尼IBL杯直播

已经结束

印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/13 14:41 年轻骑士Pertamina 17 14 14 17 - 31/31 62 +2.5 +8 +2.5 1.83 大126.5 1.87 14.00 0
雅加达明灯 14 16 18 22 - 30/40 70 136.5 132 1.83 小136.5 1.83 1.67
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/13 12:08 万隆Prawira 24 14 23 10 - 38/33 71 +2.5 -2 +2.5 1.83 大127.5 0.00 1.66 5
Dewa United Surabaya 15 21 22 11 - 36/33 69 127.5 140 1.83 小127.5 1.83 1.62
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/12 14:45 Dewa United Surabaya 12 18 14 23 - 30/37 67 +5.5 +11 +5.5 1.83 大144.5 1.76 0.00 2
年轻骑士Pertamina 22 22 20 14 - 44/34 78 132.5 145 1.83 小132.5 1.83 1.42
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/12 12:35 雅加达明灯 13 17 19 22 - 30/41 71 -5.5 -14 -5.5 1.83 大127.5 2.00 1.00 0
万隆Prawira 18 14 10 15 - 32/25 57 135.5 128 1.83 小135.5 1.83 2.70
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/10 17:17 年轻骑士Pertamina 24 22 18 16 - 46/34 80 -9.5 -30 -9.5 1.83 大135.5 1.83 1.00 11
Satya Wacana沙拉笛加 8 12 18 12 - 20/30 50 126.5 130 1.83 小126.5 1.83 4.25
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/10 14:44 Dewa United Surabaya 16 22 13 24 - 38/37 75 -4.5 -11 -4.5 1.83 大133.5 1.87 1.01 4
Amartha Hangtuah 14 18 13 19 - 32/32 64 132.5 139 1.83 小132.5 1.83 2.55
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/10 09:46 雅加达明灯 13 28 10 25 5 41/35 81 -12.5 -2 -12.5 1.83 大152.5 2.00 0.00 0
West Bandits Solo 27 9 22 18 3 36/40 79 134.5 160 1.83 小134.5 1.83 5.75
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/09 12:16 泗水 24 16 8 2 - 40/10 50 +8.5 +13 +8.5 1.83 大114.5 1.90 18.00 12
Satya Wacana沙拉笛加 19 19 15 10 - 38/25 63 123.5 113 1.83 小123.5 1.83 1.25
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/09 09:41 NHS Mountain Gold Timika 6 22 11 14 - 28/25 53 +12.5 +9 +12.5 1.83 大115.5 1.87 17.00 6
Dewa United Surabaya 25 14 9 14 - 39/23 62 126.5 115 1.83 小126.5 1.83 1.11
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/08 17:15 万隆Prawira 14 21 18 15 - 35/33 68 -9.5 -12 -9.5 1.83 大120.5 1.66 1.00 3
丹格朗老鹰 15 12 21 8 - 27/29 56 123.5 124 1.83 小123.5 1.83 4.25
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/08 14:44 雅加达明灯 22 21 24 10 - 43/34 77 -5.5 -23 -5.5 1.83 大143.5 1.90 1.00 8
日惹比马土著 10 13 14 17 - 23/31 54 133.5 131 1.83 小133.5 1.83 2.70
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/08 12:17 巴厘联 27 15 10 22 - 42/32 74 -10.5 -1 -10.5 1.87 大154.5 1.87 2.10 1
Rans Pik 27 16 19 11 - 43/30 73 130.5 147 1.80 小130.5 1.83 4.30
印度尼西亚IBL杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/08 09:47 Bumi Borneo Pontianak 10 16 18 9 - 26/27 53 +3.5 +17 +3.5 1.83 大123.5 2.00 18.00 0
West Bandits Solo 15 14 21 20 - 29/41 70 127.5 123 1.83 小127.5 1.91 1.55