DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:萨尔瓦多联赛Mayor

萨尔LM直播

未开始

萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 09:15 萨尔瓦多 - - - - - -/- - +2.5 - +2.5 1.83 大160.5 1.83 2.10 0
圣安娜 - - - - - -/- - 160.5 - 1.83 小160.5 1.83 1.67
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 09:15 圣维森特幽灵 - - - - - -/- - +3.5 - +3.5 1.83 大149.5 1.83 2.25 0
Cojute - - - - - -/- - 149.5 - 1.83 小149.5 1.83 1.57

已经结束

萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 09:03 圣塔特卡拉 18 22 19 16 - 40/35 75 +4.5 +7 - - - 0
圣安娜 30 19 13 20 - 49/33 82 158.5 157 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 08:58 Santiagueno 17 26 12 8 - 43/20 63 +5.5 +12 - - - 0
Cojute 17 21 16 21 - 38/37 75 150.5 138 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/10 08:51 圣维森特幽灵 17 17 18 29 3 34/47 84 +6.5 +3 - - - 0
萨尔瓦多 21 23 18 19 6 44/37 87 150.5 171 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/10 08:51 Metapan BC 17 29 17 15 - 46/32 78 -12.5 -11 - - - 0
A.Lobos BKB 10 26 12 19 - 36/31 67 149.5 145 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/09 08:50 Brujos伊萨尔科 14 17 10 17 4 31/27 62 +10.5 +6 - - - 0
圣萨尔瓦多 22 14 15 7 10 36/22 68 152.5 130 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/08 08:44 圣安娜 16 19 29 29 - 35/58 93 -12.5 -22 - - - 0
圣维森特幽灵 16 17 16 22 - 33/38 71 157.5 164 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/08 08:44 萨尔瓦多 30 16 12 21 - 46/33 79 -13.5 -9 - - - 0
Santiagueno 16 20 13 21 - 36/34 70 157.5 149 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/08 08:35 Metapan BC 16 28 30 9 - 44/39 83 -12.5 -12 - - - 0
Cojute 19 22 9 21 - 41/30 71 152.5 154 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/07 09:06 圣维森特幽灵 18 18 13 8 - 36/21 57 +5.5 +13 - - - 0
圣塔特卡拉 15 17 25 13 - 32/38 70 159.5 127 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/07 09:05 Brujos伊萨尔科 11 14 17 19 - 25/36 61 +8.5 +7 - - - 0
萨尔瓦多 17 18 14 19 - 35/33 68 154.5 129 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/06 08:52 Santiagueno 26 15 26 18 - 41/44 85 +5.5 +14 - - - 0
圣安娜 22 38 14 25 - 60/39 99 161.5 184 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/05 08:50 圣萨尔瓦多 12 17 17 13 - 29/30 59 -4.5 +24 - - - 0
Metapan BC 15 24 26 18 - 39/44 83 153.5 142 - - -
萨尔瓦多联赛Mayor 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/04 08:59 Cojute 14 19 20 18 - 33/38 71 -7.5 -10 - - - 0
Brujos伊萨尔科 17 17 11 16 - 34/27 61 149.5 132 - - -