DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:斯洛文尼亚SKL

已经结束

斯洛文尼亚SKL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/14 00:44 拉加斯加 19 24 21 28 - 43/49 92 -15.5 -16 - - - 0
拉斯科 26 16 20 14 - 42/34 76 153.5 168 - - -
斯洛文尼亚SKL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/06 01:44 霍普斯波尔泽拉 14 14 24 20 - 28/44 72 -4.5 +12 - - - 0
拉斯科 20 12 23 29 - 32/52 84 170.5 156 - - -